I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Chwilio Gwasanaethau Lleol

PADS a diffibrilwyr wedi lleoli yng Nghymru.

Gwadiad

Mae’r wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn wedi cael ei roi i ni gan ystod o bartneriaid cymunedol a thrydydd parti, felly, ni all Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru gwarantu bod y wybodaeth yn gywir. Os ydych yn ymwybodol bod diffibriliwr mynediad cyhoeddus wedi cael ei symud o’r safle, cysylltwch â peci.team@wales.nhs.uk.