Gwasanaethau yn agos atoch chi

Please select
Please enter your full postcode, town/city or service name
PADS a diffibrilwyr wedi lleoli yng Nghymru.

Gwadiad

Mae’r wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn wedi cael ei roi i ni gan ystod o bartneriaid cymunedol a thrydydd parti, felly, ni all Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru gwarantu bod y wybodaeth yn gywir. Os ydych yn ymwybodol bod diffibriliwr mynediad cyhoeddus wedi cael ei symud o’r safle, cysylltwch â peci.team@wales.nhs.uk.