Poen yn y Stumog

 • Cam 1
  Cyn i ni Ddechrau

 • Cam 2
  Gwybodaeth Sylfaenol

 • Cam 3
  Symptomau

 • Cam 4
  Canlyniad

Cyn i chi wirio'ch symptomau ....

Mae'r gwiriwr symptomau poen yn y stumog yn addas ar gyfer oedolion a phlant dros 12 oed, sy'n byw yng Nghymru.
 
Darllennwch ac ateb pob un o'r cwestiynau yn ofalus oherwydd mae’r cyngor y byddwch yn cael wedi ei seilio ar yr atebion a roddwch.

Os ydych yn defnyddio'r gwiriwr symptomau ar ran rhywun arall - mae angen y person hwnnw i fod gyda chi.

Noder fod gwirwyr symptomau yn cynnig cyngor ar yr hyn i'w wneud neu at bwy i weld nesaf. Nid ydynt yn gwneud diagnosis neu ddisodli cyngor meddygol.

A ydych yn gwirio am symptomau ar gyfer eich hun neu rywun arall?