Cabinet Meddyginiaethau

*Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer oedolion yn unig

Mae yna feddyginiaethau penodol y gallwch gadw o fewn eich cartref rhag ofn bydd anhwylderau ac afiechydon mân yn digwydd megis annwyd, cur pen neu ddolur rhydd. Gwnewch yn siwr bod meddyginiaethau bob amser yn cael eu storio mewn lle diogel, allan o estyniad plant.

Mae'n bwysig eich bod bob amser yn darllen y taflenni gwybodaeth ar gyfer pob meddyginiaeth gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Peidiwch â chymryd mwy na'r dos a nodir. Mae gan feddyginiaethau dyddiad dod i ben, felly gofalwch eich bod yn edrych ar y dyddiadau cyn ei ddefnyddio a'i ddisodli os bydd y dyddiad wedi pasio. Gallwch gymryd meddyginiaethau i'ch fferyllfa i gael eu gwaredu'n ddiogel.

Isod mae cabinet sy'n cynnwys rhai meddyginiaethau. Cliciwch ar y meddyginiaethau unigol i ddysgu mwy am bob un.

Diferion llygaid

Diferion llygaid

Diferion llygaid

Gall diferion llygaid gael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o gyflyrau sy'n cynnwys sychder, cochni, haint, alergedd, cosi, dolur, chwydd a rhyddhad llygaid. Dilynwch y cyfarwyddiadau am sut i ddefnyddio'r diferion yn effeithiol. Gall diferion llygaid gael eu prynu dros y cownter ar gyfer rhai cyflyrau llygaid, ond am gyflwr mwy difrifol, yna dylech weld eich meddyg teulu.

Antacid

Antasidau/Antacids

Antasidau/Antacids

Gall antasidau helpu i liniaru symptomau llosg cylla, gwynt wedi'i thrapio neu boen stumog. Mae antasidau yn dod mewn gwahanol ffurf - tabledi gallech gnoi tabledi toddadwy neu hylif. 

Paracetamol

Aspirin, parasetamol ac ibuprofen/Aspirin, paracetamol and ibuprofen

Aspirin, parasetamol ac ibuprofen/Aspirin, paracetamol and ibuprofen

Mae'r cyffuriau lladd poen yma yn effeithiol wrth leddfu rhai poenau bach a dolur, e.e. cur pen neu boenau mislif. Gallant hefyd helpu i leddfu symptomau annwyd. Nodwch fod hi'n bwysig edrych ar gyfarwyddiadau ar y pecyn cyn ei ddefnyddio, ac nid i ragori ar y dos. Ni ddylai aspirin gael ei roi i blant o dan 16 mlwydd oed.

Antihistamine

Tabledi a hufen gwrth-histamin/Anti-histamine tablets and cream

Tabledi a hufen gwrth-histamin/Anti-histamine tablets and cream

Mae gwrth-histamin yn cael eu defnyddio yn aml i helpu rheoli symptomau cyflyrau iechyd sy'n gysylltiedig ag adweithiau alergaidd megis clefyd y gwair, rhinitis alergaidd, ecsema atopig, wrticaria, llid alergaidd, brathiadau pryfed neu bigiadau pryfed ac alergeddau bwyd mân. Ni allant wella'r achos sylfaenol, ond maent yn helpu i leddfu symptomau.

Nasal Spray

Chwistrellau trwynol/Nasal Spray

Chwistrellau trwynol/Nasal Spray

Mae chwistrellau trwynol yn fwyaf cyffredin er mwyn trin annwyd neu rwystr trwynol oherwydd alergeddau. Gall chwistrellau trwynol helpu i leddfu tagfeydd trwynol neu rwystr a gwella arwyddion o annwyd.

Lozenges

Losin dolur gwddf a pheswch/Sore Throat and Cough Lozenges

Losin dolur gwddf a pheswch/Sore Throat and Cough Lozenges

Gall losin gwddf a pheswch gael ei ddefnyddio pan fyddwch yn dioddef o ddolur gwddf. Mae'r rhain yn briodol i'w defnyddio gydag oedolion a phlant hyn. Gall sugno ar y losin helpu i leddfu symptomau dolur gwddf.

Antiseptic Cream

Hufen antiseptig/Antiseptic Cream

Hufen antiseptig/Antiseptic Cream

Gall hufen antiseptig helpu i leddfu poen a haint i doriadau bach, crafiadau, mân clwyfau, losgiadau mân, brathiadau a phigiadau.

Plasters

Plasteri/Plasters

Plasteri/Plasters

Gallwch gael plaster mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau. Gallant orchuddio toriadau mân, crafiadau neu mân clwyfau ac atal rhag cael eu heintio.

Thermometer

Thermomedr/Thermometer

Thermomedr/Thermometer

Gall thermomedr helpu i fesur eich tymheredd. Gall thermomedr gael ei roi o dan eich braich, yn y clust neu yn eich ceg (yn dibynnu ar y math o thermomedr) i ddarllen eich tymheredd.  

Diferion llygaid

Diferion llygaid

Gall diferion llygaid gael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o gyflyrau sy'n cynnwys sychder, cochni, haint, alergedd, cosi, dolur, chwydd a rhyddhad llygaid. Dilynwch y cyfarwyddiadau am sut i ddefnyddio'r diferion yn effeithiol. Gall diferion llygaid gael eu prynu dros y cownter ar gyfer rhai cyflyrau llygaid, ond am gyflwr mwy difrifol, yna dylech weld eich meddyg teulu.

Antacid

Antasidau/Antacids

Gall antasidau helpu i liniaru symptomau llosg cylla, gwynt wedi'i thrapio neu boen stumog. Mae antasidau yn dod mewn gwahanol ffurf - tabledi gallech gnoi tabledi toddadwy neu hylif. 

Paracetamol

Aspirin, parasetamol ac ibuprofen/Aspirin, paracetamol and ibuprofen

Mae'r cyffuriau lladd poen yma yn effeithiol wrth leddfu rhai poenau bach a dolur, e.e. cur pen neu boenau mislif. Gallant hefyd helpu i leddfu symptomau annwyd. Nodwch fod hi'n bwysig edrych ar gyfarwyddiadau ar y pecyn cyn ei ddefnyddio, ac nid i ragori ar y dos. Ni ddylai aspirin gael ei roi i blant o dan 16 mlwydd oed.

Antihistamine

Tabledi a hufen gwrth-histamin/Anti-histamine tablets and cream

Mae gwrth-histamin yn cael eu defnyddio yn aml i helpu rheoli symptomau cyflyrau iechyd sy'n gysylltiedig ag adweithiau alergaidd megis clefyd y gwair, rhinitis alergaidd, ecsema atopig, wrticaria, llid alergaidd, brathiadau pryfed neu bigiadau pryfed ac alergeddau bwyd mân. Ni allant wella'r achos sylfaenol, ond maent yn helpu i leddfu symptomau.

Nasal spray

Chwistrellau trwynol/Nasal Spray

Mae chwistrellau trwynol yn fwyaf cyffredin er mwyn trin annwyd neu rwystr trwynol oherwydd alergeddau. Gall chwistrellau trwynol helpu i leddfu tagfeydd trwynol neu rwystr a gwella arwyddion o annwyd.

Lozenges

Losin dolur gwddf a pheswch/Sore Throat and Cough Lozenges

Gall losin gwddf a pheswch gael ei ddefnyddio pan fyddwch yn dioddef o ddolur gwddf. Mae'r rhain yn briodol i'w defnyddio gydag oedolion a phlant hyn. Gall sugno ar y losin helpu i leddfu symptomau dolur gwddf.

Antiseptic cream

Hufen antiseptig/Antiseptic Cream

Gall hufen antiseptig helpu i leddfu poen a haint i doriadau bach, crafiadau, mân clwyfau, losgiadau mân, brathiadau a phigiadau.

Plasters

Plasteri/Plasters

Gallwch gael plaster mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau. Gallant orchuddio toriadau mân, crafiadau neu mân clwyfau ac atal rhag cael eu heintio.

Thermometer

Thermomedr/Thermometer

Gall thermomedr helpu i fesur eich tymheredd. Gall thermomedr gael ei roi o dan eich braich, yn y clust neu yn eich ceg (yn dibynnu ar y math o thermomedr) i ddarllen eich tymheredd.  

.