Canllaw Dementia GIG Cymru

Croeso i'n Canllaw Dementia. Yma fe welwch lawer o wybodaeth am ddementia, arwyddion a symptomau, lleihau eich risg, gwahanol wasanaethau ar gael a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr ac aelodau o'r teulu. Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd â dementia, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall y ffordd orau i'w cefnogi, yn gorfforol ac yn emosiynol. Mae yna hefyd adran ar gyfer gweithwyr proffesiynol neu ar gyfer y rhai sydd eisiau gwybod mwy am wahanol waith sy'n digwydd ledled Cymru. Cliciwch ar y dewislen i symud rhwng adrannau.

 

Am Ddementia

Ar yr adran hon fe welwch gyflwyniad i ddementia, a beth i'w wneud os credwch eich bod chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn dangos arwyddion o ddatblygu dementia.

Symptomau a diagnosis

Dysgwch fwy am rai o arwyddion cynnar dementia, pam ei bod yn bwysig cael diagnosis a'r gwahanol weithwyr proffesiynol y gallwch fynd atynt i gael cefnogaeth.

Byw gyda dementia

Darganfyddwch am bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu'ch hun neu'r person y gallwch chi ofalu amdano, fel cadw'n actif a chysylltu ag eraill.

Gofal a chymorth

Darllenwch fwy am y gwahanol bethau y gallwch chi eu gwneud gartref, gan gynnwys cynlluniau gofal ac adnoddau a fydd yn helpu. Darganfyddwch beth i'w ddisgwyl gan wahanol wasanaethau, chwilio am gartref gofal a rheoli arian.

Lleihau'r risg

Cliciwch yma i ddysgu am wahanol ffyrdd o fyw ffordd iachach o fyw a lleihau'r risg o ddatblygu dementia, gan gynnwys ymarfer corff, diet cytbwys, bod yn weithgar yn gymdeithasol a chael gwiriadau iechyd rheolaidd.