Llau Pen gwiriwr symptomau

 • Cam 1
  Cyn i ni Ddechrau

 • Cam 2
  Gwybodaeth Sylfaenol

 • Cam 3
  Symptomau

 • Cam 4
  Canlyniad

Cyn i chi wirio'ch symptomau ....

Mae'r gwiriwr symptomau hwn ar gyfer pobl dros 12 oed, sy'n byw yng Nghymru.

Ar gyfer unrhyw un o dan 12 oed, neu'n ansicr beth i'w wneud, gysylltu â GIG 111 Cymru.

Atebwch bob cwestiwn yn ofalus, bydd y cyngor a roddir yn seiliedig ar eich atebion.

Nid yw gwirwyr symptomau yn disodli cyngor meddygol, os oes angen, maent yn cael help gan weithiwr iechyd proffesiynol cymwys (e.e. meddyg, nyrs neu fferyllydd).Ar gyfer argyfyngau, megis:

Deialwch 999 i gael cyngor pellach. Ymadael i ddeialu 999

 • Problemau anadlu difrifol (e.e. ddim yn siarad yn normal, troi’n glas a gaspio)
 • Poen yn y frest (e.e. fel band tynn neu bwysau trwm yn y frest neu o'i chwmpas)
 • Strôc (e.e. methu â chodi braich, gwendid aelod un ochr neu wyneb yn cwympo)
 • Anaf difrifol / gwaedu trwm na ellir ei atal
 • Yn ffitio nawr / yn anymwybodol (e.e. ni ellir ei ddeffro)