Coronafeirws COVID-19 gwiriwr symptomau

Ffoniwch 999 nawr os oes gennych unrhyw symptomau sy'n peryglu bywyd:

  • Problemau anadlu difrifol (e.e. ddim yn gallu siarad fel arfer, troi’n las a byr o anadl)
  • Poen yn y frest (e.e. fel band tynn neu bwysau trwm yn neu o amgylch y frest)
  • Strôc (e.e. methu â chodi braich, gwendid un ochr y corff neu wyneb wedi disgyn)
  • Anaf difrifol / gwaedu trwm na ellir ei atal
  • Yn ffitio nawr / yn anymwybodol (e.e. ni ellir ei ddeffro)

Os mai dim ond gwybodaeth gyffredinol / cyngor hunan-ynysu sydd ei angen arnoch chi am coronafeirws (COVID-19), yna cliciwch yma.

Defnyddiwch y canllaw hunangymorth hwn os ydych chi'n meddwl eich bod chi / rhywun arall gyda chi:

  •  â symptomau coronafeirws (COVID-19) NEU
  •  rydych chi'n ansicr ac angen arweiniad pellach.

PEIDIWCH â mynd i'ch Meddygfa Meddygon Teulu, fferyllfa neu ysbyty.

AILGYLCHU PRESCRIPTIONS - Defnyddiwch ‘fy iechyd ar-lein neu ffoniwch eich meddygfa yn ystod oriau gwaith llawfeddygaeth arferol.

Cliciwch nesaf i barhau gyda'r gwiriwr symptomau