Dolur Rhydd gwiriwr symptomau

 • Cam 1
  Cyn i ni Ddechrau

 • Cam 2
  Gwybodaeth Sylfaenol

 • Cam 3
  Symptomau

 • Cam 4
  Canlyniad

Cyn i ni ddechrau....

Mae’r asesydd symptomau pigiadau hwn yn addas ar gyfer oedolion a phlant dros 12 oed sy’n byw yng Nghymru. Os ydych o dan 12 cysylltwch â 111 Cymru.

Darllenwch ac atebwch bob cwestiwn yn ofalus oherwydd bydd y cyngor a gewch yn dibynnu ar yr atebion yr ydych yn eu rhoi.

Os ydych yn defnyddio’r asesydd symptomau ar ran rhywun arall – bydd angen iddo/iddi fod gyda chi.

Noder fod gwirwyr symptomau yn cynnig cyngor ar yr hyn i'w wneud neu at bwy i weld nesaf. Nid ydynt yn gwneud diagnosis neu ddisodli cyngor meddygol.

A ydych yn gwirio am symptomau ar gyfer eich hun neu rywun arall?