Anhwylder cyffredinol gwiriwr symptomau

 • Cam 1
  Cyn i ni Ddechrau

 • Cam 2
  Gwybodaeth Sylfaenol

 • Cam 3
  Symptomau

 • Cam 4
  Canlyniad

Cyn i chi wirio'ch symptomau ....

Mae'r gwiriwr symptomau hwn ar gyfer pobl dros 12 oed, sy'n byw yng Nghymru.

Ar gyfer unrhyw un o dan 12 oed, neu'n ansicr beth i'w wneud, gysylltu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (taliadau ardrethi lleol), neu 111 Cymru os ydynt ar gael yn eich ardal chi (Am Ddim).

Atebwch bob cwestiwn yn ofalus, bydd y cyngor a roddir yn seiliedig ar eich atebion.

Nid yw gwirwyr symptomau yn disodli cyngor meddygol, os oes angen, maent yn cael help gan weithiwr iechyd proffesiynol cymwys (e.e. meddyg, nyrs neu fferyllydd).Ar gyfer argyfyngau, megis:

 • Problemau anadlu difrifol (e.e. ddim yn siarad yn normal, troi’n glas a gaspio)
 • Poen yn y frest (e.e. fel band tynn neu bwysau trwm yn y frest neu o'i chwmpas)
 • Strôc (e.e. methu â chodi braich, gwendid aelod un ochr neu wyneb yn cwympo)
 • Anaf difrifol / gwaedu trwm na ellir ei atal
 • Yn ffitio nawr / yn anymwybodol (e.e. ni ellir ei ddeffro)
 • Deialwch 999 i gael cyngor pellach. Ymadael i ddeialu 999