Ambiwlans – Cymraeg


Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n ffonio 999
Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n ffonio 999

7 Gwiriad Pwysig
Os daw ambiwlans atoch, dylai’r staff ambiwlans wirio 7 peth pwysig.

Cyfarpar Diogelu Personol - PPE
Y gwahanol bethau y gallai staff ambiwlans eu gwisgo i helpu i gadw pobl yn ddiogel rhag Coronafeirws

Canllaw Cyfathrebu
Mae'r app yn ei gwneud yn haws i chi gyfathrebu â staff Ambiwlans os bydd angen help arnoch.

GIG 111 Cymru
GIG 111 Cymru

Gwiriadau Iechyd Blynyddol
Gwiriadau Iechyd Blynyddol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu