Colds and Flu

Staying safe in winter

Looking after yourself in winter is very important. There are some things you can do to help stay safe and well during winter.

Cadw'n ddiogel yn y gaeaf

Mae gofalu amdanoch eich hun yn y gaeaf yn bwysig iawn. Mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i gadw'n ddiogel yn ystod y gaeaf.