Colds and Flu


Staying safe in winter
Looking after yourself in winter is very important. There are some things you can do to help stay safe and well during winter.

Cadw'n ddiogel yn y gaeaf
Mae gofalu amdanoch eich hun yn y gaeaf yn bwysig iawn. Mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i gadw'n ddiogel yn ystod y gaeaf.

Is it flu?
Easy read information about flu

Stop flu spreading
Easy read information about flu

Flu can be serious
Easy read information about flu

What to do if you think you have flu
Easy read information about flu