Flu - Do you have a learning disability?
If yes flu may be serious for you

Ffliw - Ydych chi’n berson ag anabledd dysgu?
Os ydych chi gall y ffliw fod yn ddifrifol i chi

Curo'r ffliw
A ddylech chi gael brechiad rhag y ffliw y GIG am ddim?

Beat flu
Should you have a free NHS flu vaccine?

Stay Safe at Winter
Looking after yourself in winter is very important. There are some things you can do to help stay safe and well during winter.

Cadw'n ddiogel yn y gaeaf
Mae gofalu amdanoch eich hun yn y gaeaf yn bwysig iawn. Mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i gadw'n ddiogel yn ystod y gaeaf.