Ymchwiliad Gwaed Heintiedig

Cyflwyniad

Bydd adroddiad terfynol yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig yn cael ei gyhoeddi ar 20 Mai 2024 yn dilyn ymchwiliad statudol cyhoeddus annibynnol.

Sefydlwyd yr Ymchwiliad yn 2017 i archwilio'r amgylchiadau lle bu dynion, menywod a phlant a gafodd eu trin gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y Deyrnas Unedig yn derbyn cynhyrchion gwaed heintiedig rhwng 1970 a 1992.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Ymchwiliad ar wefan yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig a'r Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Gwasanaeth Gwaed Cymru (welsh-blood.org.uk).  

Gall cleifion ofyn am becyn profi cartref am ddim yma: ICC - PHW (referralportal.co.uk)

Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan eich byrddau iechyd lleol:

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (nhs.wales)

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (nhs.wales)

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (nhs.wales)

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (nhs.wales)

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (nhs.wales)

Diweddariadau Gwasanaeth - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (nhs.wales)

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (nhs.wales)Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 20/05/2024 10:24:24