I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Presgripsiwn Llyfrau Cymru

Nod Presgripsiwn Llyfrau Cymru yw helpu pobl sydd â phroblemau seicolegol mân i gymedrol ddefnyddio llyfrau hunangymorth o safon uchel sydd wedi'u dewis yn arbennig gan seicolegwyr a chwnselwyr sy'n gweithio yng Nghymru.

Mae'r cynllun hynod lwyddiannus hwn yn golygu bod meddyg teulu, neu weithiwr proffesiynol arall yn rhoi 'presgripsiwn' am lyfr therapi y gellir ei gyfnewid am y llyfr yn unrhyw lyfrgell ledled Cymru.

Presgripsiwn Llyfrau Cymru - Taflen Gwybodaeth i'r Cyhoedd