Trefnu yn ôl Agosaf atoch chi | Diofyn
Bydd dewis hidlydd yn ail-lwytho'r dudalen
Hidlau
Fferyllfa


Didoli a hidlo
Trefnu yn ôl Agosaf atoch chi | Diofyn
Fferyllfa

Bydd dewis hidlydd yn ail-lwytho'r dudalen
Hidlau

Gwybodaeth Cymru Gyfan Gwybodaeth Cymru Gyfan

Cliciwch ar enw'r fferyllfa i weld manylion llawn, yn benodol i weld argaeledd gwasanaethau fferylliaeth allweddol yn fyw. Os nad oes unrhyw argaeledd yn cael ei arddangos, ffoniwch eich fferyllfa o'ch dewis cyn cyrraedd i weld a ydynt yn cynnig y gwasanaeth sydd ei angen arnoch pan fyddwch yn ymweld.  Nid yw gwybodaeth fferylliaeth yn cael ei chadw gan GIG 111 Cymru, ond mae'n cael ei chynnal gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Wnaethoch chwilio am:Fferyllfa Dychwelwyd 50 Cyfateb