Byw a theimlo'n dda

Cyngor, awgrymiadau a dulliau ar gyfer corff iach a meddwl iach.

 • Iechyd a lles meddwl

  Dewch o hyd i wybodaeth a chefnogaeth ar gyfer eich lles meddyliol.

 • Beichiogrwydd

  Pob peth y mae angen i chi ei wybod am feichiogi, beichiogrwydd, esgor a'r enedigaeth.

 • Iechyd Rhywiol

  Popeth sydd angen i chi ei wybod am iechyd rhywiol gan gynnwys atal cenhedlu a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.

 • Alcohol

   Beth yw risg yfed gormod o alcohol a chyfrif sawl uned rydych yn ei yfed gan ddefnyddio’r cyfrifiannell rhyngweithiol.

 • Rhoi'r Gorau i Ysmygu

  Dysgu mwy am gefnogaeth y GIG am ddim i roi'r gorau i ysmygu er mwyn rhoi'r cyfle gorau i chi aros yn stopio.

 • Bwyta'n Iach

  Mae diet iach a chytbwys yn hanfodol ar gyfer iechyd da, darganfyddwch beth ddylech chi fod yn ei fwyta a gwiriwch eich BMI.

 • Ymarfer Corff

  Pa mor heini ddylech chi fod a syniadau ynglyn â sut y gallwch ddechrau ymarfer yn rheolaidd.

 • Cwsg a Blinder

  Darganfyddwch sut i gysgu'n dda a'r ffactorau fyw cyffredin sy'n eich gwneud chi'n flinedig.

 • Brechiadau

  Rhestr wirio o'r brechlynnau a gynigir yn rheolaidd yn y DU a'r oedran delfrydol i'w cael.

 • Iechyd Teithio

  Arweiniad i ofal iechyd pan fyddwch dramor.

 • Cabinet Meddygaeth

  Yr hanfodion y dylech eu cadw yn eich cartref ar gyfer afiechydon neu anafiadau mân.

 • LGBTQ+

  Gwybodaeth defnyddiol a cysylltiadau ar nifer o bynciau gan gynnwys mynediad at ofal iechyd, dod allan, archwiliadau iechyd a chael plant.