Byw a Theimlo'n Dda

Cyngor, awgrymiadau a dulliau ar gyfer corff iach a meddwl iach.

Iechyd a lles meddwl

Dewch o hyd i wybodaeth a chefnogaeth ar gyfer eich lles meddyliol.

Beichiogrwydd

Beichiogrwydd

Pob peth y mae angen i chi ei wybod am feichiogi, beichiogrwydd, esgor a'r enedigaeth.

Iechyd Rhywiol

Popeth sydd angen i chi ei wybod am iechyd rhywiol gan gynnwys atal cenhedlu a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.

Alcohol

 Beth yw risg yfed gormod o alcohol a chyfrif sawl uned rydych yn ei yfed gan ddefnyddio’r cyfrifiannell rhyngweithiol.

Rhoi'r Gorau i Ysmygu

Dysgu mwy am gefnogaeth y GIG am ddim i roi'r gorau i ysmygu er mwyn rhoi'r cyfle gorau i chi aros yn stopio.

Bwyta'n Iach

Mae diet iach a chytbwys yn hanfodol ar gyfer iechyd da, darganfyddwch beth ddylech chi fod yn ei fwyta a gwiriwch eich BMI.

Ymarfer Corff

Pa mor heini ddylech chi fod a syniadau ynglyn â sut y gallwch ddechrau ymarfer yn rheolaidd.

Cwsg a Blinder

Darganfyddwch sut i gysgu'n dda a'r ffactorau fyw cyffredin sy'n eich gwneud chi'n flinedig.

Brechiadau

Brechiadau

Rhestr wirio o'r brechlynnau a gynigir yn rheolaidd yn y DU a'r oedran delfrydol i'w cael.

Iechyd Teithio

Iechyd Teithio

Arweiniad i ofal iechyd pan fyddwch dramor.

Cabinet Meddyginiaethau

Cabinet Meddygaeth

Yr hanfodion y dylech eu cadw yn eich cartref ar gyfer afiechydon neu anafiadau mân.

LGBTQ+

LGBTQ+

Gwybodaeth defnyddiol a cysylltiadau ar nifer o bynciau gan gynnwys mynediad at ofal iechyd, dod allan, archwiliadau iechyd a chael plant.