I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Gwybodaeth Pwysig

MAE POB APWYNTIAD DEINTYDDOL ARFEROL/TRINIAETH DI-ARGYFWNG DEINTYDDOL WEDI CAEL EI GANSLO/COVID-19 (Coronavirus)

Mewn ymateb i gyhoeddiad diweddaraf y Llywodraeth ynghylch cyfyngu ar symudiadau, mae pob apwyntiad deintyddol arferol / nad yw'n fater brys wedi'i ganslo. Mae'r mesur hwn wedi'i sefydlu er mwyn amddiffyn cleifion a'r timau deintyddol rhag y risg o haint.
 
Os oes gennych boen, ddannoedd, trawma deintyddol neu chwydd, defnyddiwch wiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru ar gyfer problemau deintyddol a dilynwch y cyngor a ddarperir. Os oes gennych broblem ddeintyddol arall, chwiliwch am gyngor ar y pwnc hwnnw ar wyddoniadur Galw Iechyd Cymru a dilynwch y cyngor priodol.
 
Dylai eich practis deintyddol fod yn cyfrannu at drefniadau ar y cyd i ddarparu cyngor deintyddol ac i weld argyfyngau deintyddol naill ai o fewn y practis neu fel rhan o linell gymorth ganolog. Os oes angen cyngor ffurfiol arnoch ynglŷn ag argyfwng deintyddol, dylech geisio cysylltu â'ch practis deintyddol dros y ffôn i ddechrau. Peidiwch â mynd i'r practis yn bersonol, byddwch yn cael cyngor dros y ffôn ynghylch trefniadau pe bai angen i chi gael eich gweld. Os nad yw'ch practis yn cymryd galwadau efallai y bydd angen i chi ffonio'r rhif y mae eich Bwrdd Iechyd Lleol fel arfer yn ei ddefnyddio ar gyfer gofal deintyddol brys. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth hon yma.

Chwilio Gwasanaethau Lleol

Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am ddeintyddion yng Nghymru, gan gynnwys manylion cysylltu, oriau agor, gwasanaethau a ddarparir ac os ydynt yn derbyn cleifion newydd.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am ddeintydd, dewiswch opsiwn o’r adran ‘Ffilteri gyda’ a rhowch côd post neu enw tref/dinas yn y blwch.

Nodwch: Mae’r manylion yn cael eu diweddaru yn rheolaidd ond dylech gysylltu â phob practis unigol i gadarnhau bod y wybodaeth dal yn gyfoes.