Gwybodaeth Cymru Gyfan

Pan fyddwch chi'n cysylltu â'ch practis neu'r Bwrdd Iechyd i gael apwyntiad deintyddol, mae'n RHAID i chi ddweud wrthyn nhw a ydych chi wedi profi'n bositif am coronafeirws (COVID19) NEU os ydych chi'n hunan-ynysu ar hyn o bryd NEU os oes gennych chi symptomau posib.
Rhaid i bractisau deintyddol gydymffurfio â Gweithdrefnau Gweithredu Safonol gan gynnwys mesurau pellhau cymdeithasol felly peidiwch â mynychu oni bai eich bod wedi gwneud apwyntiad.

Mae practisau deintyddol yn casglu cymaint o wybodaeth â phosibl dros y ffôn neu fideo cyn i chi ddod ar gyfer eich apwyntiad deintyddol. Gwnewch yn siwr bod gennych wybodaeth am eich cyflyrau meddygol, meddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd ar hyn o bryd, natur problemau deintyddol cyfredol ac yn y gorffennol ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall (e.e. angen mynychu apwyntiad deintyddol gyda rhywun) cyn i chi ffonio am apwyntiad deintyddol.

Os oes gennych boen, ddannoedd, trawma deintyddol neu chwydd, defnyddiwch wiriwr symptomau 111 Cymru ar gyfer problemau deintyddol a dilynwch y cyngor a ddarperir. Os oes gennych broblem ddeintyddol arall, chwiliwch am gyngor ar y pwnc hwnnw yn Gwyddoniadur GIG 111 Cymru a dilynwch y cyngor priodol.

Mae cronfa ddata ddeintyddol GIG 111 Cymru yn darparu enwau, lleoliadau a manylion cyswllt ar gyfer Practisau Deintyddol sy'n cynnig gwasanaethau deintyddol y GIG a gwasanaethau deintyddol preifat.  Nid yw'n rhoi manylion practisau sy'n derbyn cleifion newydd y GIG neu breifat ar hyn o bryd. Er gwybodaeth hon, bydd angen i chi gysylltu â'r Practisau Deintyddol yn uniongyrchol i drafod y gwasanaethau sydd ar gael.

Os nad oes gennych ddeintydd rheolaidd, ffoniwch y rhif llinell gymorth ddeintyddol priodol ar gyfer ardal eich Bwrdd Iechyd. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth hon yma.

Gwasanaethau yn agos atoch chi

Please select
Please enter your full postcode, town/city or service name
Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am ddeintyddion yng Nghymru, gan gynnwys manylion cysylltu, oriau agor, gwasanaethau a ddarparir ac os ydynt yn derbyn cleifion newydd.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am ddeintydd, dewiswch opsiwn o’r adran ‘Ffilteri gyda’ a rhowch côd post neu enw tref/dinas yn y blwch.

Nodwch: Mae’r manylion yn cael eu diweddaru yn rheolaidd ond dylech gysylltu â phob practis unigol i gadarnhau bod y wybodaeth dal yn gyfoes.