Gwybodaeth Pwysig

Preswylwyr dros dro yng Nghymru sydd angen cymorth meddygol gan feddyg teulu.
Os ydych yn preswylio yng Nghymru dros dro yn ystod coronafeirws, gofalwch eich bod yn parhau i gysylltu â'ch meddygfa arferol m am geisiadau cyffredinol fel ail bresgripsiynau. Mae teithio ar gyfer anghenion meddygol i'ch prif breswylfa gan gynnwys ymweld â'ch meddygfa arferol yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol”. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â chofrestru fel claf dros dro yn ystod Covid-19 at y Bartneriaeth Cydwasanaethau.

Chwilio Gwasanaethau Lleol

Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am Feddygfeydd Teulu yng Nghymru, gan gynnwys manylion cysylltu, oriau agor a pha glinigau maent yn eu cynnal.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am Feddyg Teulu defnyddiwch gôd post neu enw dref/dinas.

Ar gyfer cofrestriadau meddygon teulu, cysylltwch â'r Bartneriaeth Cydwasanaethau a’r gyfer eich bwrdd iechyd. Gallwch gysylltu â phractisau meddygon teulu yn eich ardal, fodd bynnag, ni allwn warantu eu bod yn derbyn cleifion newydd ar hyn o bryd.

I chwilio am feddygfa sydd yn cynnig brechiadau teithio neu frechiadau’r dwymyn felen, a wnewch chi, os gwelwch yn dda, sicrhau eich bod chi’n dethol y dewis iawn o’r adran ‘Ffilteri gyda’ ac yn defnyddio côd post neu enw dinas/tref.

Fy Iechyd Ar-lein
I gael gwybod a yw eich meddygfa yn cynnig gwasanaeth Fy Iechyd Ar-lein, cliciwch ar y hidlo Fy Iechyd Ar-lein a chwilio gan ddefnyddio naill ai eich cod post/tref/enw’r meddygfa. Dim ond meddygfeydd sy’n harddangos sy’n cynnig y gwasanaeth ar hyn o’r bryd.

I gofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein, argraffwch a llenwi’r ffurflen gofrestru, i chi eich hun neu ar ran rhywun arall e.e. rhiant/gofalwr a rhoi i’ch meddygfa. Eisoes wedi gofrestru? Logiwch mewn i’ch cyfrif drwy glicio ar ‘Gwasanaethau a ddarperir’ ar eich cofnod meddyg a dewiswch hyperlink Fy Iechyd Ar-lein.