Cysylltu â ni

Sut i gysylltu gyda'r gwasanaeth mewn ieithoedd arall

Rydym yn credu y dylai Gig 111 Cymru fod ar gael i bawb yng Nghymru beth bynnag fo'u hoed, hil, rhyw, gallu neu iaith. 

Gallwch ffonio GIG 111 Cymru os ar gael yn eich ardal neu 0845 46 47 a siarad ag Ymgynghorydd yn Gymraeg, Saesneg, neu yn un o 120 o ieithydd drwy wasanaeth cyfieithu dros y ffôn.

Os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni.

Relay UK
Gwasanaeth Ymholiad Ar-Lein