Brechau Croen

Gall cyflyrau a brechau croen cael ei achosi gan nifer o bethau, er enghraifft alergedd, llid neu broblem croen. Gall brechau effeithio ar y corff mewn gwahanol ffyrdd. Bydd yr offeryn brechau croen yn dangos lluniau o wahanol frechau a’r hyn y maent yn cael eu galw. Mae’n rhoi crynodeb byr o’r cyflwr a’r driniaeth sydd ar gael. Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth fanwl ar bob cyflwr drwy ymweld â’n tudalennau gwyddoniadur.