Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Mae'n orfodol cael eich pasbort COVID

Mae'n orfodol cael eich pasbort COVID

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel. Ffeindiwch allan sut i gael un chi.

Brechlyn COVID-19 brechu pobl ifanc 12 i 15 oed

Brechlyn COVID-19 brechu pobl ifanc 12 i 15 oed

Bydd GIG Cymru yn dechrau cynnig brechlyn COVID-19 i bob person ifanc rhwng 12 a 15 oed.

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn annog pawb i barhau i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws wrth iddo gadarnhau y bydd Cymru’n symud i’r lefel rhybudd sero newydd ddydd Sadwrn [7 Awst].

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws