Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws

Brechiad COVID-19

Brechiad COVID-19

Cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Rhybudd cyffuriau

Rhybudd cyffuriau

Mae Etizolam a Flubromazolam yn cael eu cam-werthu fel Valium (diazepam) neu Xanax (alprazolam) ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

Cyflenwad o gitiau profi Covid 19

Cyflenwad o gitiau profi Covid 19

Nawr gall aelodau o'r cyhoedd cael profion llif unffordd o rai fferyllfeydd. Ewch i'n tudalen coronafeirws i gael mwy o wybodaeth am hyn o dan yr adran 'profi eich hun'