Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Beth sy'n newydd?

Brechlyn Oxford AstraZeneca (OAZ)

Brechlyn Oxford AstraZeneca (OAZ)

Nid yw 111 yn gallu ateb cwestiynau brechu penodol yn dilyn y cyhoeddiad ddoe (07/04/21) gan MHRA a'r JCVI. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhyddhau datganiad ar bryderon diogelwch gyda brechlyn AstraZeneca COVID-19

Nodyn hunanynysu Covid-19

Nodyn hunanynysu Covid-19

Mae angen cyfeirnod y nodyn hunanynysu gan gyflogwyr/yswirwyr teithio ar gyfer absenoldeb/ canslo. Dim ond drwy ein Gwiriwr Symptomau Covid-19 y gallwch gael mynediad i'r rhif hwn AR-LEIN.

Gwneud cais am brawf Covid-19

Gwneud cais am brawf Covid-19

Gwnewch gais am brawf ar-lein neu drwy ffonio 119 os oes gennych beswch parhaus newydd, twymyn, neu golli/newid i ymdeimlad o flas neu arogl. NI ALLwch archebu prawf drwy ffonio 111.

Beth yw eich barn am ein gwefan?

Beth yw eich barn am ein gwefan?

Mae'r profiad sydd gennych ar wefan GIG 111 Cymru yn bwysig i ni. I'n helpu i barhau i wella'r safle, cwblhewch yr arolwg hwn. Diolch.