Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Blaenoriaethu Profion PCR

Blaenoriaethu Profion PCR

Rwyf wedi cytuno ar rai newidiadau i’w gwneud ar unwaith i’r system profion PCR a fydd yn helpu i leihau’r pwysau, a helpu i gynyddu mynediad ar gyfer y rheini sydd â symptomau ac sydd angen trefnu prawf.

Newidiadau i’r drefn hunanynysu

Newidiadau i’r drefn hunanynysu

Mae newidiadau wedi’u gwneud i’r gofynion hunanynysu ar gyfer pobl sydd wedi dod i gysylltiad agos ag achosion COVID-19 positif.

Cyflenwad o gitiau profi Covid 19

Cyflenwad o gitiau profi Covid 19

Nawr gall aelodau o'r cyhoedd cael profion llif unffordd o rai fferyllfeydd. Ewch i'n tudalen coronafeirws i gael mwy o wybodaeth am hyn o dan yr adran 'profi eich hun'

Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Bydd fy Nghynllun Iechyd Gaeaf yn rhannu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol gyda staff iechyd a gofal yn ymweld â'r cartref