2 people looking at a laptop. Laptop screen not visible.

GIG 111 CymruGIG 111 Cymru

Cartref cyngor a gwybodaeth iechyd i bobl sy'n byw yng Nghymru.

Beth i'w wneud y tu allan i oriau?

Cynlluniwch ymlaen llaw ar gyfer gwyliau banc a phenwythnosau. Angen cyngor ar anhwylder cyffredin neu feddyginiaeth y tu allan i oriau? Fferyllfa yw'r lle gorau i ddechrau.

Gofal Wedi'i Gynllunio

Cael gwybodaeth am amseroedd aros ar gyfer gweithdrefnau gofal wedi'i gynllunio.

Brechau Croen

Yma fe welwch luniau brech croen cyffredin a disgrifiadau byr o gyflyrau a thriniaethau.

Fy Iechyd Ar-lein

Darganfod mwy am drefnu apwyntiadau Meddyg Teulu a gwneud cais am bresgripsiynau amlroddadwy ar-lein.

Fi a Fy Iechyd

Os oes gennych chi gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol tymor hir, mae’r cynllun yma yn ceisio’ch helpu chi a’ch gofalwr. Mae’n gwneud hynny trwy roi gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal a allai fod yn gorfod ymweld â'ch cartref mewn argyfwng.

Mynediad at feddyginiaethau

Rhedeg allan o feddyginiaeth?Peidiwch â phoeni.Gall ein canllaw Mynediad at Feddyginiaeth helpu.

Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol Cymru (NAVS)

NAVS yn cydgysylltu’r cyflenwad o driniaethau ar gyfer COVID-19 ar gyfer yr unigolion mwyaf agored i niwed ledled Cymru nad ydynt wedi cael eu derbyn i’r ysbyty.

Sut gallwn ni helpu?

Gwasanaethau yn agos atoch chi
Gwiriwch eich symptomau
Erthyglau A-Y Iechyd

Eitemau newyddion cyfredol

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig

Gwybodaeth am adroddiad yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig a mwy

Gofalu am blentyn sâl

Cyngor i rieni a gofalwyr.

Gwybodaeth am Y Dwymyn Goch

Darllenwch am y symptomau a beth i'w wneud yma.

Gybodaeth am Strep A

Mynnwch cyngor yma.