Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn annog pawb i barhau i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws wrth iddo gadarnhau y bydd Cymru’n symud i’r lefel rhybudd sero newydd ddydd Sadwrn [7 Awst].

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws

Brechiad COVID-19

Brechiad COVID-19

Cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Cyflenwad o gitiau profi Covid 19

Cyflenwad o gitiau profi Covid 19

Nawr gall aelodau o'r cyhoedd cael profion llif unffordd o rai fferyllfeydd. Ewch i'n tudalen coronafeirws i gael mwy o wybodaeth am hyn o dan yr adran 'profi eich hun'