Gwiriwch eich symptomau: pynciau poblogaiddGwiriwch eich symptomau: pynciau poblogaidd

Gwasanaethau yn agos atoch chiGwasanaethau yn agos atoch chi

Eitemau newyddion cyfredol

 • Cael prawf coronafeirws (COVID-19)

  Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.'>

 • Y gwasanaeth 111 nawr ar gael ledled Cymru

  Mae cyngor meddygol a gwybodaeth am sut i gael gafael ar y gwasanaeth iawn, ar yr adeg iawn, ar gael yn rhad ac am ddim ym mhob cwr o Gymru.'>

 • Covid-19

  Darllenwch am newidiadau diweddar a rhai sydd ar ddod yng Nghymru.'>

 • Lleihau’r cyfnod hunanynysu

  Bydd pobl sydd wedi cael prawf COVID-19 positif yn cael rhoi’r gorau i hunanynysu ar ôl pum diwrnod llawn os ydynt wedi cael dau brawf llif unffordd negatif. Dyna yw’r cadarnhad gan y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan heddiw.'>