Byw’n Iach

Defnyddiwch yr adran yma am Offer Rhyngweithiol, gwybodaeth ar Iechyd a Lles, a hefyd Canllaw Beichiogrwydd.

Gwasanaethau Lleol

Brechiadau

Yma fe welwch rhestr o'r brechlynnau sy'n cael eu cynnig fel mater o drefn i bawb yn y DU yn rhad ac am ddim ar y GIG, a'r oedran lle y dylent gael yn ddelfrydol.

Gwyddoniadur

Ewch at yr wyddor i gael gwybodaeth am anhwylderau, llawdriniaethau, profion a thriniaeth.

Canllaw Beichiogrwydd

A ydw i'n feichiog? Beth ddylwn i fwyta? A yw'n arferol i deimlo mor flinedig? Beth bynnag y byddwch eisiau gwybod am feichiogi, fod yn feichiog neu esgor a genedigaeth, dylech ddod o hyd iddo yma.

Cabinet Meddyginiaethau

Mae yna feddyginiaethau penodol y gallwch gadw o fewn eich cartref rhag ofn bydd anhwylderau ac afiechydon mân yn digwydd megis annwyd, cur pen neu ddolur rhydd.

Dementia

Gwybodaeth i bobl â dementia a'u teuluoedd a'u ffrindiau, gan gynnwys gwybodaeth am Covid 19

LGBT

Gwybodaeth defnyddiol a cysylltiadau ar nifer o bynciau gan gynnwys mynediad at ofal iechyd, dod allan, archwiliadau iechyd a chael plant.

Choose Well

Hawdd ei Ddeall

Gwybodaeth hawdd ei ddeall i bobl am faterion iechyd a chadw’n iach

Yr Ystafell

Gwefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bobl ifanc yng Nghymru yw Yr Ystafell.