Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Newidiadau i gontract meddygon teulu

Newidiadau i gontract meddygon teulu

Darllenwch fwy am sut y bydd yn helpu i wella mynediad i apwyntiadau.

Hunanynysu

Hunanynysu

Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

Mae'n orfodol cael eich pasbort COVID

Mae'n orfodol cael eich pasbort COVID

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel. Ffeindiwch allan sut i gael un chi.

Brechlyn COVID-19 brechu pobl ifanc 12 i 15 oed

Brechlyn COVID-19 brechu pobl ifanc 12 i 15 oed

Bydd GIG Cymru yn dechrau cynnig brechlyn COVID-19 i bob person ifanc rhwng 12 a 15 oed.