Gwasanaethau yn agos atoch chi

Yn poeni am Coronafirws? Ewch i Wybodaeth Coronafirws a Gwiriwr Symptomau Coronafirws.

Beth sy'n newydd?

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru – brechlyn AstraZeneca

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru – brechlyn AstraZeneca

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw (7.5.21), nid yw 111 yn gallu ateb cwestiynau brechu penodol. Ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth: https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/

Llacio rhagor o’r cyfyngiadau coronafeirws yn gynt

Llacio rhagor o’r cyfyngiadau coronafeirws yn gynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhagor o’r cyfyngiadau yn cael eu llacio yn gynt, sef ar 3 Mai yn hytrach nag 17 Mai

Nodyn hunanynysu Covid-19

Nodyn hunanynysu Covid-19

Mae angen cyfeirnod y nodyn hunanynysu gan gyflogwyr/yswirwyr teithio ar gyfer absenoldeb/ canslo. Dim ond drwy ein Gwiriwr Symptomau Covid-19 y gallwch gael mynediad i'r rhif hwn AR-LEIN.

Gwneud cais am brawf Covid-19

Gwneud cais am brawf Covid-19

Gwnewch gais am brawf ar-lein neu drwy ffonio 119 os oes gennych beswch parhaus newydd, twymyn, neu golli/newid i ymdeimlad o flas neu arogl. NI ALLwch archebu prawf drwy ffonio 111.