BrechiadauTaflenni

Gwybodaeth gyffredinol am frechlynnau

Amserlen Imiwneiddio Rheolaidd Gyflawn Cymru o fis Ionawr 2020

Imiwneiddio Rheolaidd Mewn Plentyndod o fis Ionawr 2020

Taflen beth i'w ddisgwyl ar ôl brechiadau (2020)

Taflen Brechlynnau a Gelatin Moch (2016)

Canllaw ar gyfer pobl sydd heb ddueg sy'n gweithio'n iawn (2016)

Poster Imiwneiddio Plentyndod 

Gwybodaeth i rieni a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Newid i'r amserlen frechu ar gyfer babanod a gaiff eu geni o 1 Ionawr 2020 ymlaen

Y Frech Goch - Peidiwch â'i dal (2017)

Babanod, plant bach a phlant

Taflen Brechlyn Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Hib a Hepatitis B i Blant a Babanod (“6 mewn 1”) (2018)

Taflen Llid yr Ymennydd Math B - Diogelu eich babi rhag llid yr ymennydd a septisemia a achosir gan facteria meningococol B (2017)
                                                                
Gwarchod eich babi rhag haint rotafirws (2020)

Rhaglen Brechu MenC – taflen Gwybodaeth i Rieni (2016)                        

Taflen Brechlyn Hib/MenC rhwng 12 a 13 mis oed (2016)

Taflen Brechiad Niwmococol ar gyfer plant o dan ddwy flwydd oed (2019)

Ydych chi wedi cael eich gwarchod rhag Y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR) (2018)

Taflen Difftheria, Tetanws, Pertwsis a Pholio i blant cyn dechrau ysgol (“4 mewn 1”) (2016)

Curwch Ffliw poster (plant – ysgol) (2019/20)

Poster Curwch Ffliw (Plant – 2&3) (2020/21)

Ffliw. Amddiffyn eich plentyn 2020/21

Pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Gwarchod rhag tetanws, difftheria a pholio (2019)

Gwarchod eich hun rhag llid yr ymennydd a septisemia (2019)

Poster Brechiad HPV yn eich gwarchod chi rhag canserau HPV (2019)

Wedi'ch geni rhwng 01.09.96 a 31.08.99?  Poster mae meningitis yn lladd (2018)

Neges i fyfyrwyr.  Poster Meningitis (2018)

Ydych chi wedi cael eich gwarchod rhag Y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR) (2018)

Brechiad HPV Gwarchod rhag haint HPV I helpu I leihau eich risg o ganser (2019)

Taflen ffeithiau’r brechiad papilomafirws dynol (HPV): gwybodaeth ar gyfer gweithwyr iechyd, rhieni a phobl ifanc (2019)

Taflen HPV: Gall cael y brechiad HPV helpu I leihau eich risg o ganser (2020)

Taflen hawdd ei ddarllen Brechiad HPV (2020)

Oedolion

Beichiog? Amddiffynwch eich hun a’ch babi rhag y ffliw (2019)

Curwch Ffliw poster (beichiog) (2019/20)

Beichiog? Amddiffynwch eich baban yn y groth rhag y pâs (2019)

Beichiogrwydd - Sut i helpu i’ch amddiffyn chi a’ch babi (2020)

Gall y ffliw ladd. Amddiffynnwch eich hun ac eraill (taflen gweithiwr gofal iechyd)

Gall y ffliw ladd. Amddiffynnwch eich hun ac eraill gyda brechlyn am ddim (taflen gweithiwr cartref gofal)

Curwch Ffliw Poster (Cyffredinol - teulu) (2019/20)

Curwch Flliw poster (gweithiwr gofal Iechyd) (2019/20)

Curwch Ffliw poster (gweithiwr cartref gofal) (2019/20)

Curwch Ffliw poster (Ei ddal ei daflu ei ddifa) (2019/20)

Curwch ffliw poster Pwysau Corff Uwch (2019/20)

Curwch Ffliw Poster (Cyffredinol – popl hŷn) (2019/20)

Ffliw, amddifyin eich hun Brechlyn ffliw yn 2020/21

Ydych Chi’n Gweithio fel Gofalwr Poster 2020/21

Gofalwr cartref Taflen A5 2020/21

Ydych chi wedi cael eich MMR? (poster) (2019)

Poster Yr Eryr (2019)

Taflen Yr Eryr (2019)

Brechlynnau Eraill

Taflen Ydw i mewn perygl o ddal hepatitis B? (2010)

 

Mae’r taflenni a phosteri sydd â * wrthynt ar gael ar y wefan yn unig. “Gallwch archebu’r gweddill drwy anfon ymweld https://phw.nhs.wales/services-and-teams/health-information-resources/


Last Updated: 01/04/2017 09:00:00
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk