BrechiadauTaflenni

Brechiad COVID-19

Canllaw i oedolion

Beth i’w ddisgwyl ar ôl eich brechiad COVID-19

Amddiffyn eich hun a’ch babi yn y groth rhag COVID-19

Canllaw i bobl sydd â system imiwnedd wan iawn

Brechu COVID-19 Ar gyfer plant a phobl ifanc 12 i 15 oed

Beth i’w ddisgwyl ar ôl eich brechiad – cyngor i blant a phobl ifanc

Canllaw i frechiad atgyfnerthu COVID-19

Canllaw i blant a phobl ifanc

Gwybodaeth gyffredinol am frechlynnau

Amserlen Imiwneiddio Reolaidd Gyflawn o fis Mawrth 2021

Imiwneiddio Rheolaidd Mewn Plentyndod o fis Mawrth 2021

Taflen beth i'w ddisgwyl ar ôl brechiadau (2021)

Taflen Brechlynnau a Gelatin Moch (2016)

Canllaw ar gyfer pobl sydd heb ddueg sy'n gweithio'n iawn (2016)

Poster Imiwneiddio Plentyndod 

Gwybodaeth i rieni a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Newid i'r amserlen frechu ar gyfer babanod a gaiff eu geni o 1 Ionawr 2020 ymlaen

Y Frech Goch - Peidiwch â'i dal (2017)

Cael eich brechu rhag clefyd niwmococol (2021)

Babanod, plant bach a phlant

Taflen Brechlyn Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Hib a Hepatitis B i Blant a Babanod (“6 mewn 1”) (2021)

Taflen Llid yr Ymennydd Math B - Diogelu eich babi rhag llid yr ymennydd a septisemia a achosir gan facteria meningococol B (2017)
                                                                
Gwarchod eich babi rhag haint rotafirws (2020)

Rhaglen Brechu MenC – taflen Gwybodaeth i Rieni (2016)                        

Taflen Brechlyn Hib/MenC rhwng 12 a 13 mis oed (2016)

Taflen Brechiad Niwmococol ar gyfer plant o dan ddwy flwydd oed (2021)

Ydych chi wedi cael eich gwarchod rhag Y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR) (2018)

Taflen Difftheria, Tetanws, Pertwsis a Pholio i blant cyn dechrau ysgol (“4 mewn 1”) (2016)

Curwch Ffliw poster (plant – ysgol) (2019/20)

Poster Curwch Ffliw (Plant – 2&3) (2020/21)

Ffliw. Amddiffyn eich plentyn 2020/21

Taflenni ffliw Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn gwahanol ieithoedd

Taflen Ffliw Plant

Poster gofal sylfaenol i blant

Poster Ysgol Gynradd

Cerdyn Post Plant

Pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Gwarchod rhag tetanws, difftheria a pholio (2020)

Gwarchod rhag llid yr ymennydd a septisemia (2021)

Poster Brechiad HPV yn eich gwarchod chi rhag canserau HPV (2021)

Wedi'ch geni rhwng 01.09.96 a 31.08.99?  Poster mae meningitis yn lladd (2018)

Neges i fyfyrwyr.  Poster Meningitis (2018)

Ydych chi wedi cael eich gwarchod rhag Y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR) (2018)

Brechiad HPV. Gwarchod rhag haint HPV i helpu i leihau eich risg o ganser (2021)

Taflen ffeithiau’r brechiad papilomafirws dynol (HPV): gwybodaeth ar gyfer gweithwyr iechyd, rhieni a phobl ifanc (2019)

Taflen HPV: Gall cael y brechiad HPV helpu I leihau eich risg o ganser (2020)

Taflen hawdd ei ddarllen Brechiad HPV (2020)

Oedolion

Beichiog? Amddiffynwch eich baban yn y groth rhag y pâs (2021)

Beichiogrwydd - Sut i helpu i’ch amddiffyn chi a’ch babi (2020)

Ydych chi wedi cael eich MMR? (poster) (2019)

Poster Yr Eryr (2019)

Taflen Yr Eryr (2019)

Taflen Ffliw Oedolion

Poster Ei Ddal, Ei Daflu, Ei Ddifa

Poster Beichiogrwydd

Poster Ffliw Cyffredinol 1

Poster Ffliw Cyffredinol 2

Poster Ffliw dros 50 oed

Poster Ffliw Gweithiwr Gofal Iechyd

Poster Staff Carchardai

Taflen Ffliw Beichiogrwydd

Taflen Gofalwr Cartref

Taflen Gweithiwr Gofal Iechyd

Poster Gweithiwr Cartref Gofal

Taflen Gweithiwr Cartref Gofal

Poster preswylwyr carchar

Poster gofalwr cartref

Taflen Brechlyn Ffliw a Gelatin Porc yn Hawdd i'w Darllen

Brechlynnau Eraill

Taflen Ydw i mewn perygl o ddal hepatitis B? (2010)

 

Mae’r taflenni a phosteri sydd â * wrthynt ar gael ar y wefan yn unig. “Gallwch archebu’r gweddill drwy anfon ymweld https://phw.nhs.wales/services-and-teams/health-information-resources/


Last Updated: 01/04/2017 09:00:00
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk