Gwybodaeth am amseroedd aros ysbytai

Dylid defnyddio’r wybodaeth hon fel canllaw yn unig. Nid yw’r data’n gallu dweud wrthych ble rydych chi ar y rhestr aros. Y nod yw eich helpu i ddeall yn well pa mor hir mae pobl yn aros am wasanaethau sy’n cael eu darparu gan bob Bwrdd Iechyd Lleol. Mae’n bwysig cadw mewn cof:

Mae’n bwysig eich bod yn cael cefnogaeth i gadw eich hun yn iach tra byddwch yn aros. Gallwch ymweld â’r tudalennau Aros yn Iach, Byw’n Dda ac Iechyd A-Y ar y wefan hon. Gall gwefan eich bwrdd iechyd hefyd roi gwybodaeth a chymorth pellach ichi.

Byrddau Iechyd

Yn y rhestr isod, dewiswch y bwrdd iechyd rydych wedi’ch atgyfeirio ato neu’r bwrdd iechyd rydych dan ei ofal