Vaccination menu links


Llinell Amser Brechiadau GIG

Dyma restr wirio o’r brechiadau sy’n cael eu cynnig fel mater o drefn ac yn rhad ac am ddim i bawb yn y DU ar y GIG, a’r oedrannau y dylent gael eu gweini yn ddelfrydol.


Last Updated: 14/06/2022 14:53:05
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk