Canllaw BeichiogrwyddEich Canllaw Beichiogrwydd a Babanod

Croeso i'r canllaw beichiogrwydd a babanod

Ydw i'n feichiog? Beth ddylwn i fod yn ei fwyta? A yw'n arferol i fod mor flinedig? Sut alla i helpu fy mhartner yn ystod y cyfnod esgor?

Beth bynnag rydych eisiau gwybod am feichiogi, bod yn feichiog neu am yr esgor a'r enedigaeth, dylech ddod o hyd iddo yma.

Fe welwch ganllawiau manwl wythnos i wythnos a llawer o fideos arbenigol, awgrymiadau rhieni ac offer rhyngweithiol i'w harchwilio.

Cyn i chi ddechrau, beth am:

  • ddod o hyd i'ch dyddiad geni gydag ein cyfrifiannell dyddiad disgwyl
  • argraffu cynllun geni personol eich hun

Dod o hyd i bethau

Defnyddiwch y tabiau porffor ar ben y tudalen i weld dewislen lawn ar gyfer pob adran o'r canllaw beichiogrwydd a babanod. Dim ond hofran drostyn nhw a bydd ein dewislenni'n ymddangos.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i beth rydych yn chwilio am, rhowch gynnig ar y blwch 'chwilio' ar ben y dudalen.


Last Updated: 25/05/2021 10:05:54
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk